T: 01733 305008
M: 07858 255107

Caterpillar 740 Leddet dumper, 2008,

:
¥€$
: 01733 305008 / 07858 255107
    
 År: 2008
 :
 Maskin timer: 7947
 Tilstand dekk: 50%
- Fat  - 29.5 in.
 : CE
 Primary Application:
 (Limestone)
Kommentarer Kommentar: Opprinnelige lavtimer, meget god arbeidstilstand, ikke blitt holdt tomgang, lette steinbruddjobber
 Ryggekamera 
Produsent Spesifikasjon Link: Link
 Engine Tier: 2